نسخه آزمایشی
 
محسن شانقی

مدیرکل محسن شانقی

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 08632769100

آدرس : اراک-ابتدای خیابان طالقانی-اداره کل دامپزشکی استان مرکزی

محمد فتاحی

معاون سلامت محمد فتاحی

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 08632779100

آدرس : اراک-ابتدای خیابان طالقانی-اداره کل دامپزشکی استان مرکزی

سید رضا میرهاشمی

معاون توسعه مدیریت و منابع سید رضا میرهاشمی

تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت

شماره تماس : 08632779100

آدرس : اراک-ابتدای خیابان طالقانی-اداره کل دامپزشکی استان مرکزی

غلامرضا  ملک نیا

رییس حراست غلامرضا ملک نیا

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 08632787200

آدرس : اراک-ابتدای خیابان طالقانی-اداره کل دامپزشکی استان مرکزی