رییس اداره مدیریت بیماریهای دام

دکتر سعید رحیمی

تلفن تماس : 32769003               داخلی   220

لینک کوتاه