رییس اداره دارو و درمان 

دکتر سجادی

 

 

 

 

 

 

 

تلفن تماس : 32769003               داخلی   234

لینک کوتاه