رییس اداره برنامه و بودجه

آقای کوروش خسروی

تلفن تماس : 32769003               داخلی   234

 

لینک کوتاه