رییس اداره نظارت بر بهداشت عمومی

 

 

تلفن تماس : 32769003               داخلی   227

 
لینک کوتاه