رییس اداره نظارت بر بهداشت عمومی

دکتر سیروس سلمان نژاد

تلفن تماس : 32769003               داخلی   227

 
لینک کوتاه