ارتباط مستقیم با مدیر کل دامپزشکی استان

تلفن: 08632769100                 

فکس:  32792725

ملاقات مردمی: دوشنبه ها  12-8

لینک کوتاه