1-آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارایه شده است؟
2-نحوه برخوردکارکنان با شما چگونه بوده است؟
3-نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند مرقوم فرمایید.
4-نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند مرقوم فرمایید.
5-آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟
6-چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است لطفا آن را مرقوم فرمایید.(با ذکر مورد و فرد مورد نظر)
7-لطفا نظرات و پیشنهادات خود را برای اصلاح امور بنویسید.
در صورت تمایل این قسمت را تکمیل کنید.
اختیاری
لینک کوتاه