معاون توسعه مدیریت و منابع

آقای مهندس میرهاشمی

 

 

 

 

 

 

 

تلفن تماس : 32769003               داخلی   243

لینک کوتاه