اخبار حاوی کلید واژه (بیماری نکروز پیشرونده انتهای دم در گاوهای پرواری)


برگزاری دوره آموزشی بیماری های دام سنگین در استان مرکزی
دوره آموزشی بیماری های مایکوپلاسمایی در گاوهای شیری، لمپی اسکین و نکروز پیشرونده انتهای دم در سالن نظام دامپزشکی استان مرکزی برگزار شد.
 ١٣٩٨/٠٤/١٦ - نظرات : ٠متن کامل >>