تخصیص اعتبار هزینه ای و تملکی

 

   دانلود فایل : تخصیص+جاری.pdf           حجم فایل 362 KB
   دانلود فایل : تخصیص+تملکی.pdf           حجم فایل 381 KB