نرم افزار سلامت یار

خدمات ارائه شده در سلامت یار:

 • ارتباط زنده و برخط از سراسر کشور با کارشناسان دامپزشکی
 • راهنمای تمامی خدمات دامپزشکی در شش بخش:
 • 1 - معرفی خدمت
 • 2 - هزینه خدمت
 • 3 - مدت زمان خدمت
 • 4 - نحوه ارائه
 • 5 - مدارک لازم
 • 6 - چارت
 • گزارش تخلف صنفی و بهداشتی فرآورده های خام دامی
 • رهگیری فرآورده های خام دامی و احراز سلامت از مبداء
 • طرح پیشنهاد، انتقاد و شکایت از بـخش خصـوصی یا دولتـی دامپزشکی
 • رهگیری کد خودروهای حمل
 • رهگیری گواهی بهداشتی قرنطینه ای
 • خدمت الکترونیک اختصاصی کارکنان شامل مشاهده و دریافت فیش حقوقی


دانلود نرم افزار سلامت یار